การตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์จีนหลักๆนั้นจะเน้นอยู่ที่สี่คู่แปดหลักใหญ่ๆ คือ หยินหยาง ร้อนเย็น ในนอก พร่องแกร่ง เรียกว่า 八纲辩证 เนื่องจากการจับโรคมาจำแนกอย่างคร่าวๆ มองโรคแบบองค์รวมนี้ทำให้หมอจีนรักษาโรคได้อย่างกว้างขวาง เพราะโรคแบบไหนในโลกนี้ พอเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ก็จะทำปฎิกริยาต่อร่างกายเราให้มีอาการต่างๆตามแปดหลักข้างบนนี้อยู่ดี เราไม่จำเป็นต้องไปค้นคว้าหาตัวเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรค ก่อนจะเลือกใช้ยา หรือผลิตยาขึ้นมาใหม่เพื่อทำการรักษาโรคนั้นๆ

 

ตัวอย่างที่ชัดเจนในเ